ΤΜΗΜΑΤΑ

  • ΔΕΥ
  • 17:00
  • ΤΡΙ
  • 17:00
  • ΤΕΤ
  • 17:00
  • ΠΕΜ
  • 17:00
  • ΠΑΡ
  • 17:00
T.K.D. Junior Τμήμα
  • ΔΕΥ
  • 17:45
  • ΤΕΤ
  • 17:45
  • ΠΑΡ
  • 17:45
T.K.D. Παιδικό Τμήμα A1
  • ΤΡΙ
  • 17:45
  • ΠΕΜ
  • 17:45
  • ΠΑΡ
  • 17:45
T.K.D. Παιδικό Τμήμα Α2
  • ΔΕΥ
  • 18:45
  • ΤΕΤ
  • 18:45
  • ΠΑΡ
  • 18:45
T.K.D. Παιδικό Τμήμα Δ1
  • ΔΕΥ
  • 18:45
  • ΤΡΙ
  • 18:45
  • ΠΕΜ
  • 18:45
T.K.D. Παιδικό Τμήμα Δ2
  • ΔΕΥ
  • 19:45
  • ΤΡΙ
  • 19:45
  • ΤΕΤ
  • 19:45
  • ΠΕΜ
  • 19:45
  • ΠΑΡ
  • 19:45
T.K.D. Γυμνασίου Τμήμα
  • ΔΕΥ
  • 20:45
  • ΤΕΤ
  • 20:45
  • ΠΑΡ
  • 20:45
T.K.D. Λυκείου – Ενηλίκων Τμήμα
  • ΤΡΙ
  • 20:45
  • ΠΕΜ
  • 20:45
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ