ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

AYTOAMYNA

Σε αυτό το τμήμα εντάσσονται οι αθλητές αρχάριοι και προχωρημένοι.

Σκοπός του τμήματος ειναι μέσα από την εκγύμναση οι αθλητές να μάθουν τις πρώτες βασικές τεχνικές και στην συνέχεια μέσα από την εκπαίδευση KE-BO μάχη του δρόμου που διδάσκει ο Δάσκαλος μας GRAND MASTER ΠΑΡΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8 DAN από την συνεχή εξάσκηση να μάθουν και να καλλιεργήσουν τις έννοιες της πειθαρχίας, της υπακοής, του αυτοελέγχου και της ομαδικότητας.

Οι Αυτοάμυνες είναι σενάρια αντίδρασης σε προκαθορισμένες ή ελεύθερες επιθέσεις με ή χωρίς όπλα. Βοηθούν τον ασκούμενο στο να μελετά αποστάσεις, γωνίες, ταχύτητες, δυνάμεις με ασφαλή τρόπο. Παράλληλα τον οπλίζει με σειρά αυτόματων αντιδράσεων σε περίπτωση ανάγκης. Έτσι του δίνει επιπλέον χρόνο για να αποφασίσει για την συνέχεια η μη της συμπλοκής.
Υπάρχει ελεύθερη επιλογή στον σχεδιασμό και την μελέτη των αντιδράσεων από τον κάθε ασκούμενο, δίνοντάς του έτσι την δυνατότητα να σχηματίσει το δικό του ρεπερτόριο αυτοματισμών που ταιριάζει καλύτερα στο δικό του σώμα, τον τρόπο που σκέφτεται και τον χαρακτήρα του.