ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
17:00
T.K.D. Junior Τμήμα
17:00 - 17:45
T.K.D. Junior Τμήμα
17:00 - 17:45
T.K.D. Junior Τμήμα
17:00 - 17:45
T.K.D. Junior Τμήμα
17:00 - 17:45
T.K.D. Junior Τμήμα
17:00 - 17:45
17:45
T.K.D. Παιδικό Τμήμα A1
17:45 - 18:45
T.K.D. Παιδικό Τμήμα Α2
17:45 - 18:45
T.K.D. Παιδικό Τμήμα A1
17:45 - 18:45
T.K.D. Παιδικό Τμήμα Α2
17:45 - 18:45
T.K.D. Παιδικό Τμήμα Α2
17:45 - 18:45
T.K.D. Παιδικό Τμήμα A1
17:45 - 19:45
18:45
T.K.D. Παιδικό Τμήμα Δ1
18:45 - 19:45
T.K.D. Παιδικό Τμήμα Δ2
18:45 - 19:45
T.K.D. Παιδικό Τμήμα Δ2
18:45 - 19:45
T.K.D. Παιδικό Τμήμα Δ1
18:45 - 19:45
T.K.D. Παιδικό Τμήμα Δ2
18:45 - 19:45
T.K.D. Παιδικό Τμήμα Δ1
18:45 - 19:45
19:45
T.K.D. Γυμνασίου Τμήμα
19:45 - 20:45
T.K.D. Γυμνασίου Τμήμα
19:45 - 20:45
T.K.D. Γυμνασίου Τμήμα
19:45 - 20:45
T.K.D. Γυμνασίου Τμήμα
19:45 - 20:45
T.K.D. Γυμνασίου Τμήμα
19:45 - 20:45
20:45
T.K.D. Λυκείου - Ενηλίκων Τμήμα
20:45 - 22:00
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
20:45 - 22:00
T.K.D. Λυκείου - Ενηλίκων Τμήμα
20:45 - 22:00
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
20:45 - 22:00
T.K.D. Λυκείου - Ενηλίκων Τμήμα
20:45 - 22:00